de Wilde Peen

“How can non-farmers still have a positive impact on biodiversity in the agricultural landscape?”, Maria and Klarien once wondered. They started CSA farm de Wilde Peen, with now 150 harvest shareholders, contributing annually to a more biodiverse landscape.

CSA de Wilde Peen

“Hoe kunnen mensen die zelf geen boer zijn tóch positief bijdragen aan biodiversiteit in agrarisch landschap?” vroegen Maria en Klarien zich af. Ze startten CSA de Wilde Peen, waar nu zo’n 150 mensen jaarlijks bijdragen met hun ‘vergoeding van de landbouw’.