Project Duurzame Slag – naar de professionalisering van StreekWaar

Vereniging StreekWaar is een nieuw project begonnen: de Duurzame Slag. Na 2 jaar officieel bestaan is er de behoefte binnen StreekWaar om zich als vereniging te gaan professionaliseren. In samenwerking met de gemeente Wageningen, en met een financiële bijdrage van de provincie Gelderland, gaat StreekWaar zich de komende 2 jaren richten op de professionalisering van logistiek, verwerking en administratie, van het bouwen aan een community met burgers, van verdere verduurzaming en van de communicatie en marketing. Ook jij kunt meedoen!

Context

De vraag naar de mooie ecologische producten van StreekWaar is de afgelopen tijd sterk toegenomen, ook onder restaurants. Om aan de vraag te kunnen voldoen, moet de interne organisatie van StreekWaar beter worden afgestemd, net als de distributie, verwerking en marketing van de producten. Daarbij hoort ook een sterker systeem om de duurzame uitgangspunten van StreekWaar te waarborgen. Er ligt bovendien een concrete vraag van inwoners om deel te nemen aan StreekWaar, wat vraagt om community building.

Daarom gaat StreekWaar aan de slag met het tweejarig project ‘de Duurzame Slag: – naar de professionalisering van Vereniging StreekWaar’, in januari 2023 begonnen. Het project heeft 4 pijlers:

  • professionalisering van de organisatie, waaronder administratie, markt en uitgangspunten
  • een pilot voor collectieve logistiek en verwerking,
  • community building en
  • professionalisering van communicatie- en marketinginstrumenten.

Drie onderdelen van het project zijn hieronder uitgelicht:

Duurzame uitgangspunten versterken in een participatief garantiesysteem

De leden van StreekWaar hebben niet allemaal een Skal-keurmerk. Voor sommigen is dit te duur, voor anderen zijn de eisen van Skal een obstakel voor verdere verduurzaming. Daarom hebben de leden hun eigen onderlinge afspraken gemaakt over duurzame productie – zie de duurzaamheidscriteria. De komende tijd gaan we die uitgangspunten opnieuw bekijken en een vorm ontwikkelen waarbij leden elkaar nog beter kunnen ondersteunen bij verdere verduurzaming. Ook de inwoner gaan we hierbij betrekken zodat de uitgangspunten helder, relevant en controleerbaar zijn. Dit proces staat internationaal bekend als ‘Participatief garantiesysteem’.

Een pilot voor collectieve logistiek en verwerking

Een aantal StreekWaarleden levert een deel van hun productie aan andere ondernemingen, zoals cateraars, restaurants en winkels zoals LEV Hotel de Wereld of Food of Cultures. Dit doen ze nu allemaal apart. Door de stijgende vraag naar ecologisch voedsel uit de regio, gaan de leden zich beter organiseren zodat hun distributielogistiek efficiënter en duurzamer wordt, bijvoorbeeld via een webshop voor business-to-business. Daarnaast gaan we kijken of we een centrale plek kunnen ontwikkelen voor de verwerking van primaire producten tot bijvoorbeeld lokale graannoodles of een StreekWaar-frisdrank.

Community opbouwen met burgers

StreekWaar gaat een plan maken om consumenten een actieve rol te geven in de vereniging StreekWaar, bijvoorbeeld via lidmaatschap, crowdfunding, meewerken of het organiseren van proeverijen en belevingsprogramma’s. Hier hoor je binnenkort meer over!

Wil je meer weten of heb je een idee? Neem dan contact op met projectcoördinator Sandra van Kampen: sandra@deschaalvankampen.nl

Dit delen: