Veld & Beek riskeert land

Biologische boerderij Veld & Beek dreigt een deel van haar land kwijt te raken vanwege een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Renkum. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” heeft boerderij Veld en Beek een zienswijze ingediend bij de gemeente Renkum. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. De zienswijze is 1678 keer gedeeld met de gemeenteraad.

Uiteraard wordt de zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraad, onder vermelding van het aantal indieners. De berichten die bij de griffie zijn binnengekomen zullen als zienswijze worden meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.  

In het concept bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” wordt voorgesteld om 22 hectare om te zetten van natuurinclusieve landbouw naar schraal arm grasland (natuur). Deze grond wordt gepacht door Biologische Boerderij Veld en Beek. De afgelopen jaren zaaide Veld en Beek op deze grond vlakbij het kasteel 30 soorten gras, klaver, kruiden en bloemen in afwisseling met graan voor brood. Op de kopakkers, waar de tractor keert en waar daardoor toch al minder groeit, wordt niet bemest. Als naast de bijna 400 ha schraal arm grasland tussen Wageningen en Arnhem ook deze 11 ha schraal en arm wordt is er in Renkum verlies aan natuurinclusieve landbouw en heeft Veld en Beek een groot probleem. De melkkoeien kunnen geen melk produceren van arm gras en op arme grond kan geen biologisch graan voor brood verbouwd worden.

Meer details over de casus:

Dit delen: