We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je bestelling te verwerken of wat nieuws te versturen. StreekWaar behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Download de privacyverklaring als PDF

Welke persoonsgegevens verwerkt StreekWaar?

Als je bij de webshop besteld, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig, om jouw overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren.

Naam
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden, mocht je daarvoor ingeschreven zijn. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer (optioneel)
Als je het aangeeft bij het bestellen, gebruiken we je telefoonnummer om contact met je op te nemen in een noodgeval of om jou iets te vragen over jouw bestelling.

Inloggegevens en klantnummer
Je inloggegevens (gebruikersnaam en e-mailadres) bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, zodat alleen jij of mensen met wie je deze gegevens deelt kunnen inloggen. Ook maken we een uniek klantennummer aan waarmee we je sneller kunnen helpen.

IP-adres
Je IP-adres bewaren we om je een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op je account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit adres wordt ook gebruikt om jouw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.

Overige gegevens die StreekWaar verwerkt

We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.

Cookies
Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe jij onze website en diensten gebruikt en waar jouw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening beter aanpassen naar jouw smaak. Het is helaas niet mogelijk onze website te gebruiken zonder het plaatsen van de noodzakelijke cookies.

Serverlogs
Maak je gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over je verbinding met onze server. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van je bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via contactformulieren, sociale mediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom StreekWaar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Wij dragen zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van je persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we je gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van jou toestemming voor hebben gekregen. Je toestemming kun je altijd intrekken.

Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen indien je gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heb je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heb je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Je persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode je persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres:

Email: info@streekwaar.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).